חברת קדמת היובל מתמחה בקידום הליכי התחדשות עירונית בהיבטים רבים המייחדים אותה מחברות אחרות העוסקות בתחום.

החברה מאמינה בעקרונות הבאים ומיישמת אותם הלכה למעשה:

  • במתחם אשר יזוהה כמתאים להתחדשות עירונית ובו בעלי הדירות יביעו נכונות להצטרף לתהליך, תשקיע החברה את כל המשאבים הכספיים הדרושים לקידום תכנית חדשה בפרק זמן קצר מאוד באופן יחסי לפרויקטים אחרים.
  • החברה מתחייבת שבהינתן אישור זכויות הבניה הדרושות לביצוע כלכלי של הפרויקט יקבלו בעלי הזכויות את התמורה הגבוהה ביותר האפשרית במגבלות חוקי מיסוי מקרקעין.
  • החברה מפעילה מיומו הראשון של הפרויקט רכזות חברתיות המזהות צרכים מיוחדים ומצוקות שעלולות להתעורר עם קידום הפרויקט מתוך מטרה לתת להם מענה. כל זאת תוך ליווי צמוד ואישי של דיירים מבוגרים ואחרים.
  • בחברה ישנה הפרדה מוחלטת בין הפן החברתי והעיסקי, מתוך רצון לתת מענה אמיתי, רגיש וקשוב לדיירים. חברת קדמת היובל היא החברה היחידה המעסיקה רכזות חברתיות במשרה מלאה, בשל החשיבות הרבה שהיא מייחסת לתחום החברתי בפרוייקטים של פינוי בינוי.