[et_pb_section transparent_background="off" allow_player_pause="off" inner_shadow="off" parallax="off" parallax_method="on" make_fullwidth="off" use_custom_width="off" width_unit="off" custom_width_px="1080px" custom_width_percent="80%" make_equal="off" use_custom_gutter="off" fullwidth="off" specialty="off" admin_label="section" disabled="off"][et_pb_row make_fullwidth="off" use_custom_width="off" width_unit="off" custom_width_px="1080px" custom_width_percent="80%" use_custom_gutter="off" gutter_width="3" allow_player_pause="off" parallax="off" parallax_method="on" make_equal="off" parallax_1="off" parallax_method_1="on" parallax_2="off" parallax_method_2="on" parallax_3="off" parallax_method_3="on" parallax_4="off" parallax_method_4="on" admin_label="row" disabled="off"][et_pb_column type="1_3" disabled="off" parallax="off" parallax_method="on"][/et_pb_column][et_pb_column type="2_3" disabled="off" parallax="off" parallax_method="on"][et_pb_text background_layout="light" text_orientation="right" admin_label="טקסט" use_border_color="off" border_style="solid" disabled="off"]

מה מקבלים בפינוי בינוי?

התוצאה המרכזית של הליך פינוי בינוי היא לפני הכל קבלת דירה חדשה בשטח הגדול משמעותית מהשטח הנוכחי. לדירה יוצמדו גם חניה, מחסן ומרפסת. הדירה החדשה תהיה בקומה גבוהה יותר מהקיימת אלא אם כן הבעלים יבחרו קומה נמוכה מראש.

בחישוב של שטח הדירה החדשה יילקחו בחשבון זכויות בניה אם יש כאלו, הרחבות שבוצעו ופרמטרים נוספים.

הנכס החדש מהווה השבחה של עשרות אחוזים ביחס לשוויה של דירתכם הנוכחית. יותר מכך, אנו מאפשרים גמישות רבה במספר מסלולים של קבלת התמורה החדשה. בעל הדירה יוכל לקבל דירה קטנה יותר ממה שהוא אמור לקבל ועד 30% משווי הדירה החדשה בכסף. כלומר נוצרת עבורכם הזדמנות לזכות גם בדירה חדשה וגם בסכומי כסף נאים. כל האמור יעוגן כמובן בהסכם מפורט שייחתם בין הצדדים ובו יובטחו לוחות הזמנים, המפרט הדירתי, ערבויות וכדו'.

מעבר לדירה החדשה ישנם היבטים חשובים הכלולים בתמורות ובהם:

  1. בטחונות מלאים כולל ערבות חוק מכר בנקאית לפי שווי הדירה החדשה.
  2. שכר דירה ריאלי לכל תקופת הפינוי כולל ערבויות לתשלום שכר הדירה.
  3. מפרט דירתי מלא ואיכותי.
  4. ביטוח מלא לפרויקט בעת הבניה.
  5. מימון כל הוצאות הפרויקט כולל:

כל אחד מבעלי הדירות יקבל דירה חדשה בבניין חדש ויוקרתי אך מעבר לכך פרויקט כזה מביא להשבחה ושדרוג של כל הסביבה הקרובה בעצם ההתחדשות של השטח הבנוי.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]