אז כיצד מתקדמים?

אנו בקדמת היובל מבינים היטב כי הליך התחדשות עירונית אינו דבר פשוט ואף שהוא טומן בחובו יתרונות עצומים לבעלי הדירות, אנו מודעים לקשיים ומלווים את בעלי הדירות לאורך כל הדרך ומספקים מענה ככל הניתן לקשיים המתעוררים בדרך.

בסיומו של הליך פינוי בינוי יקבלו בעלי הדירות בפרויקט דירה חדשה וגדולה יותר במפרט דירתי משובח איכותי ויוקרתי. במסגרת הפרויקט בעלי הדירות נהנים מהשבחה כספית ניכרת של הנכס הקיים וכמובן מאיכות חיים גבוהה משמעותית מהמצב כיום.
יחד עם זאת, חשוב להבין שמדובר בתהליך המחייב השקעה של מיליוני שקלים מצדנו עד למימוש הפרויקט. על כן, יש צורך בהתקשרות חוזית שתבטיח את זכויותיהם וחובותיהם של כלל הצדדים לתהליך.

אבני הדרך המרכזיות בתהליך

 1. חתימה של רוב בעלי הדירות במתחם על הרשאת תכנון המאפשרת לחברה להתחיל להכין תכנון חדש. מדובר בהרשאה תכנונית בלבד ואין בה כדי לחייב את הבעלים לחתום על ההסכם הסופי.
 2. מינוי יועץ חברתי לפרויקט שיפעל יחד עם הדיירים למציאת פתרונות ספציפיים למי שזקוק לכך.
 3. בחירת עו"ד מייצג לכלל בעלי הדירות – דבר זה יבטיח שקיפות ואחידות לכלל בעלי הדירות. עו"ד הבעלים מכין את הסכם ההתקשרות המלא ובו מעוגנות זכויות הבעלים ופירוט התמורות.
 4. קידום תכניות לאישור הועדה המקומית והועדה המחוזית.
 5. חתימה על הסכם מפורט בין הצדדים שיכלול את כל האמור מעלה.
 6. אישור התכנית החדשה ומתן תוקף.
 7. הכרזה על המתחם לפינוי בינוי על ידי ממשלת ישראל באמצעות משרד השיכון.
 8. הוצאת היתר הבניה.
 9. במקביל להוצאת היתר הבניה תועבר הודעה מראש של 6-8 חודשים לפחות לפני הריסת המבנים על מעבר לדיור חלופי. כל התהליך יהיה במימון מלא של החברה ובסיוע של צוותי העבודה שלנו היכן שנתבקש לכך.
 10. בניה של המתחם החדש בפרק זמן משוער של 36-48 חודשים מקבלת היתר בניה.
 11. חזרה לדירות החדשות.
 12. בעלי דירות עם צרכים מיוחדים וכן דיירים מבוגרים שיבקשו זאת יזכו לליווי ומתן מענה ספציפי עבורם.