התחדשות עירונית

התחדשות עירונית באה מתוך צרכים מגוונים. הראשון שבהם הוא הצורך בעיבוי של אזורים בהם קיימת בנייה כדי לספק את הצורך בדיור מהיר. אולם, במרבית המקרים מדובר גם ברצון לחדש חזותית שכונות נבחרות במטרה להקים שכונה בריאה מבחינת סביבה, הרכב אוכלוסייה וחזות עירונית.

 

במידה ופרויקט כזה מתבצע כראוי אזי יש רק מרוויחים. התושבים מקבלים סביבת מגורים איכותית ומתקדמת ולרוב תוך שיפור משמעותי בתנאי מגוריהם, העירייה מקבלת שכונה איכותית המושכת אליה תושבים חדשים, מבני ציבור חדשים קמים המאפשרים חיי תרבות ופנאי והיזמים רואים את כספם רק במידה והפרויקט מתבצע ברמה גבוהה ותוך שיתוף פעולה מלא עם דיירי השכונה.

חברת "קדמת היובל" גיבשה את חזון החברה הרואה בערכים אלו תנאי מקדים לכניסה לפרויקט. החברה חרטה על דגלה את מרוצות התושבים, כולם, ללא יוצא מהכלל. בעולם העסקי יש שיקראו לאופי פעילות החברה "נדבנות יתר" אך מנהלי "קדמת היובל" מאמינים כי אין מדובר בנדבנות אלא בשיתוף אינטרסים מלא בו כולם צריכים להרוויח.