התחדשות עירונית – מתווה פינוי בינוי – קרית היובל – ירושלים

התחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי ברח' טהון, שכונת קרית היובל – ירושלים.

החלוץ לפני המחנה  זוהי הזדמנות להתחיל מהלך שישנה את רח' טהון ואת שכונת יובלים, ובהמשך את העיר ירושלים כולה.

התוכנית כוללת פיתוח פארק ציבורי ירוק לבילוי ופנאי, מרחב ציבורי נגיש ורחב, גינה ירוקה בצמוד למבני המגורים, פיתוח המרחבים הקיימים, שמירה על צביון השכונה, סטנדרט בנייה גבוהה, דירות מרווחות.

גבול תוכנית: רח' טהון, שכונת קרית יובל, ירושלים

מצב קיים: הזנחה, מפגעי רחוב, חומה בחזית, מדרכות צרות ברוחב משתנה, מיעוט במשפחות צעירות, גינה ציבורית שהוסבה לחניון ועוד.

התחדשות עירונית: פיתוח פארק ציבורי ירוק לבילוי ופנאי, גינה ירוקה בצמוד למבני המגורים, מרחב ציבורי נגיש ורחב, פיתוח המרחבים הקיימים, שמירה על צביון השכונה, סטנדרט בנייה גבוהה, דירות מרווחות.

עיריית ירושלים: בראשות ראש העיר ניר ברקת וסגנו מר קובי כחלון מקדמת רפורמה בתחום ההתחדשות העירונית בבירה.

קדמת היובל המומחים להתחדשות עירונית.