קדמת גונן – בר יוחאי המתחדש


קדמת היובלהתחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי – קדמת גונן – בר יוחאי המתחדש
תוכנית התחדשות עירונית כוללת 7 בניינים, כ-1000 יחידות דיור.
משרד אדריכלים: דלה פרגולה אדריכלים.
קדמת היובל המומחים להתחדשות עירונית.