שיתוף ציבור פארק "אלמליח" במסגרת פרויקט קדמת גונן, פינוי בינוי ברחוב בר יוחאי

עדיין יש לכם הזדמנות להשפיע!

במסגרת תהליכי התחדשות עירונית בשכונה בכלל וקידום פרויקט פינוי בינוי ברחוב בר יוחאי בפרט, אנו מפתחים את הרחוב, את סביבתו ואת פארק "אלמליח", תוך שימת דגש על שילוב הפארק במסגרת התכנון הכולל.
כיום הפארק כמעט ואינו נצפה מרחוב בר יוחאי ואין מעברים נגישים מהרחוב לפארק, למרות שהוא מהווה שטח ירוק משמעותי בשכונה. במסגרת התחדשות השכונה והרחוב, מוצע גם לשפר את הנגישות לפארק ולהפוך אותו לאלמנט בולט במרחב, על ידי יצירת מרווחים בין הבניינים החדשים, שיאפשרו מפתח לנוף ומעברים לפארק, כולל מעברים מונגשים. במרווחים אלו מתוכננות רחבות הכוללות מבני מסחר וציבור, עם רחבות ציבוריות לטובת כלל הדיירים.
השאיפה של התכנון הכולל של הרחוב והפארק היא לתת מענה מיטבי לתושבי השכונה, ובפרט לדיירי רחוב בר יוחאי, תוך שימת דגש על התאמה לכלל האוכלוסיה על כל גילאיה וצרכיה.
תהליך שיתוף הדיירים הוא נדבך חשוב בקידום התכנון, ולכן חשוב לנו לשמוע את דעתכם: איך אתם מדמיינים את הפארק החדש? כיצד הוא ישמש אתכם בצורה הטובה והמתאימה ביותר? אילו פעילויות הייתם רוצים, או לא רוצים, לראות בו? לשם כך נבקש שתמלאו את השאלון הבא.

תכנון הפארק נעשה ע"י משרד אדריכלות נוף אבנר דרורי בשיתוף עם משרד דלה פרגולה אדריכלים שמתכנן את הבניינים. חשוב לציין שההחלטות הסופיות לגבי השימושים בפארק כפופות לאישורי ועדות התכנון. עם זאת, אנו מאמינים שלדעתכם, כתושבי השכונה ומשתמשי הפארק העתידי, יש השפעה על ההחלטות שיתקבלו וזו ההזדמנות להביע אותן ולהשפיע על עיצוב איכות חייכם.