גינות היובל

גינות היובלהתחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי ברח' שטרן, שכונת קרית היובל, ירושלים.

מצב קיים: הזנחה, מפגעי רחוב, בניינים על עמודים, קירות תמך גבוהים, חניות עיליות צפופות על שטח ציבורי, מדרכות צרות ועוד.

תוכנית התחדשות עירונית כוללת 5 בניינים:

  • בניין של 18 קומות, 4 בניינים של 11 קומות.
  • מעבר ציבורי מרח' שטרן לרח' הציונות.
  • יצירת כיכר ציבורית עם שימושים מסחריים וציבוריים.
  • מרחק של 10-16 מ' בין הבניינים.
  • חנייה תת קרקעית עם שתי כניסות ויציאות.
  • מרפסות פונות לנוף.
  • סנדרט בנייה גבוהה.
  • יצירת תמהיל דירות מגוון.
  • דירות מרווחות.

אדריכלים: דלה פרגולה אדריכלים

קדמת היובל המומחים להתחדשות עירונית.